Araştırmalara göre anadillerini bilen çocuklar daha başarılı ve özgüvenleri tam.

sin sel

 

Viyana - Avusturyalı Dil Bilimci Prof. Rudolf de Cillia önderli­ğinde Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre; anadillerine hakim Türk çocukların özgü­venlerinin yüksek olmasıyla bir­likte, diğerlerine nazaran okul­da da daha başarlı oldukları belirlendi. Ortaokul öğrencileri arasında yapılan araştırmaya göre, dil öğrenmede güçlük çeken Türk çocukların Türkçe konusunda da problemli oldu­kları tespit edildi. Her iki dilde de kendilerini tam olarak ifade edemeyen çocukların sosyal olarak da problem yaşadıklarını ifade eden Cillia, velilerin izni alınarak bu çocuklara ağırlıklı Türkçe dersi verdiklerini, iki dönem sonunda ise çocuklar­da bu dersi almayanlara oranla gelişme gördüklerini belirtti..

Çocuklarla, okulda ve günlük yaşamda güçlük çekmemesi için Türkçe yerine Almanca ko­nuşulmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Cillia, aksansız, düzgün ve birden fazla dil öğ­renme yeteneğinin 12 yaşına kadar sürdüğünü, bu yaşa ka­dar öğrenilen dillerin büyük oranda kalıcı olduğunu söyle­di. Cillia, dolayısıyla başta ana- dil olmak üzere çocuklara kü­çük yaşlardan itibaren birden fazla dil eğitimi verilmesinin, i­leride çok dilli bir yetişkin olmasına büyük katkı sağlayaca­ğını vurguladı. Dil yetersizliğinin ebeveynden çocuklara geç­tiğini belirten Cillia, okullarda anadil takviyesi ile bu sorunun üstesinden gelinebileceğini, ayrıca çocuğun özgüveninin de artacağını dile getirdi.